Hem
Rebecca I
Theodor_robin
Adam_lina
Linda I
Alla I
Elin I
Lina mikrofon
Lina_katherine_adam

Häng med så hjälper vi er öka den

affärsmässiga nyttan av er ekonomifunktion.

Baserat på ordning & reda samt digitala ekonomiprocesser.

Storlek på er verksamhet?

FOKUS Analys är ett BI-stöd för bättre styrning och kontroll. Framförallt ihop med Fortnox.

Nöjd Kund

Vi är bara intresserade av att skapa Nöjda Kunder.

Partnerskap

Affärsrelationer skall vara bra för båda parter.

Nöjd Medarbetare

Att uppleva den bästa arbetsplats man arbetat på.

Tipsa oss!

Istället för mötesbokare betalar vi gärna dig.

"Vi tror på en aktiv kundrelation med proaktiv, affärsdrivande rådgivning"

#löner I #redovisning I #bokslut I #årsredovisning I #uppföljning I #analys I #affärsstöd

Vill ni ha ett

riktigt bra

erbjudande?

Vi bygger våra leveranser på

Kompetens

Det kan bli dyrt om det blir fel. Vår kompetens säkrar er viktiga ekonomi-, löne- och redovisningsfunktion.

Digitala flöden

Digitalt & papperslöst där det ger effekt. Förenklar. Automatiserar & efektiviserar. Inte bara för sakens skull.

Systemoberoende

Vi använder de system som är bäst för verksamheten. Vi väljer inte system som passar bäst för oss - utan för er.

Personligt engagemang

Vi tummar aldrig på det personliga engagemanget. Vi skall vara det bästa valet av ekonomifunktion för er!

För oss är smarta system viktiga hjälpmedel. Digitalt och papperslöst. Men det är vår kompetens som ger er affärsnytta. På riktigt.

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Är ni en drömkund till oss?

Storlek

Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-250 anställda.


Gärna ägarledda verksamheter.

Tjänsteföretag

Konsult-, tjänste och projektorienterade företag är vår huvudinriktning.


Som vill arbeta modernt, digitalt & platsoberoende.

Sverige

Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Svenska lagar & regelverk.


Vi har även samarbeten för norsk redovisning.

Stjärnor

Vi passar bäst med er som också prioriterar kvalitet i verksamheten.


Oavsett om er ambitionen är tillväxt eller inte.

Tänk efter noga...

...har ni verkligen er långsiktiga ekonomilösning idag?

Ekonomisidan är allt för viktig i ert företag för att inte ta ut full effekt av densamma. Redan idag.

Veta mer om ett riktigt bra erbjudande?